Održana osma redovna sjednica OV Pale F BiH

1076

NeleJutros u 10:00 h održana je sjednica Općinskog vijeća Pale FBiH. Vijećnici su na današnjoj sjednici donijeli odluku o bratimljenju naše lokalne zajednice sa općinom Kandira iz Republike Turske, te će se u narednom peroidu poduzeti koraci ka realizaciji ove suradnje sa općinom iz prijateljske nam zemlje.
Usvojen je i Prijedlog odluke koja se odnosi na provođenje izbora za Savjete mjesnih zajednica na području općine Pale FBIH. Ponovno se danas na dnevnom redu našao Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje Općinske izborne komisije općine Pale FBiH. Usvojena je također i odluka o preuzimanju zemljišta u korist općine Pale FBiH koje bi se iskoristilo za potrebu izgradnje zgrade socijalnog stanovanja.

Neleici
Vijeće je također usvojilo i Odluke o preuzimanju nekategorisanih puteva katastarskih općina Prača, Hrenovica i Turkovići.
Primljen je k znanju i pozitivno ocijenjen izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Pale FBiH za 2016. godinu.
Već duže vrijeme na sjednicama vijeća govori se o problemu Azila za pse u Prači, te se i ovoga puta pod tačkom „Prijedlozi, sugestije i inicijative“ vodila rasprava gdje je u fokusu ponovo bio ovaj azil.
Kao odgovor na vijećničko pitanje gdje je sadržan ovaj problem upućena je preporuka o zauzimanju stava zbog problema u radu ovog skloništa za životinje – Vladi kantona Sarajevo gdje se od ovog tijela traži do 31.12. 2017. poduzimanje konkretnih mjera, jer ukoliko iste ne budu poduzete općina će biti prinuđena napraviti zakonske korake u cilju zaštite svog stanovništva i teritorije u pravcu zatvaranja ovog objekta.

Autor: Azra Omerović

/radiopraca.ba/