JAVNI POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU BUDŽETA OPĆINE PALE ZA 2018. GODINU I NACRTU ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2018. GODINU

1027

Javni poziv