Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

912

Javna licitacija za prodaju motornog vozila (metodom zatvorenih pisanih ponuda)