Otvoren Društveni centar u Prači

978

Dana 20. marta 2018. godine na Dan reintegracije Prače u Federaciju BiH i Bosansko-podrinjski kanton Goražde, zvanično je otvoren Društveni Centar Općine Pale FBiH u Prači, kao rezultat uspješne saradnje UNDP-a i Općine Pale, u sklopu projekta “JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI”, kojeg finansiraju Vlada Švicarske i Švedske, uz sufinansiranje Općine Pale.