Održana 18.redovna sjednica općinskog vijeća Pale F BiH

797

U sali za sjednice općine Pale FBiH danas je održana 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Pale FBiH. Sjednica je započela usvajanjem dnevnog reda, te zapisnika sa prethodne sjednice općinskog vijeća. Potom se prešlo na razmatranje ostalih tačaka dnevnog reda. Vijeće je danas jednoglasno usvojilo prijedlog Odluke o Kriterijima i postupku za imenovanje upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač općina Pale.Vezano za ovu Odluku vijeće je danas jednoglasno usvojilo Zaključak o privremenom imenovanju upravnih odbora u skladu sa članom 5.usvojenih  Kriterija.

Nakon kraće diskusije vijeće je danas jednoglasno donijelo Odluku o ustupanju na korištenje magacinskih i kancelarijskih prostorija,koji se nalaze u bivšoj kasarni u Hrenovici firmi SARA OASIS d.o.o.

Prijedlog Zaključka o upućivanju Nacrta Budžeta općine Pale za 2019.godinu kao i Prijedlog Zaključka o upućivanju Nacrta Odluke o izvršenju Budžeta općine Pale za 2019. na javnu raspravu, bile su sljedeće tačke po kojima su vijećnici diskutovali.Nakon duže diskusije po ovim tačkama vijećnici su ih jednoglasno usvojili.

Primjedbi od strane vijećnika nije bilo ni kada je u pitanju Prijedlog zaključka o reviziji boračko – invalidske zaštite.

Prijedlozi,sugestije,inicijative i odgovori su bili posljednja tačka dnevnog reda današnje sjednice, a kod ove tačke su dostavljeni odgovori vijećniku SBB –a  Vahidu Sipoviću na postavljeno pitanje na jednoj od predhodnih sjednica općinskog vijeća.

Također, vijećnik Vahid Sipović danas je iznio primjedbu na javnu rasvjetu u naselju Hrenovica i neredovan odvoz smeća iz MZ Hrenovica.

Izvor:KIC Radio Prača