Dvadeset i prva redovna sjednica Općinskog vijeća općine Pale FBiH

673

Općinsko vijeće Pale FBiH,  dana 27.02.2019. godine održalo je svoju Dvadeset i prvu redovnu sjednicu,  u okviru koje je usvojen godišnji izvještaj o izvršenju budžeta općine za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine.

Jednoglasni su vijećnici bili i kod usvajanja Odluke o plaćama, dodacima na plaću, naknada plaća izabranim dužnosnicima, nosiocima izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Pale.

Razmotren je i usvojen elaborat o procijenjenoj šteti koja je nastala usljed obilnih sniježnih padavina ove godine, a koje su pogodile područje ove općine u periodu od 10-16. januara.

Vijeće je bilo jednoglasno i u pogledu pokretanja inicijative prema Skupštni BPK za izradu i slanje u skupštinsku proceduru Zakona o finansiranju općina u sastavu kantona iz budžeta BPK, a u konačnici same sjednice usvojen je Izvještaj o radu KIC-a za 2018.godinu.

Klub vijećnika SDP-a zatražio je izvješća o radu komisija koje je formiralo Općinsko vijeće, a Vahid Sipović (SBB) naglasio je potrebu građana za stalno angažovanje stomatologa u okviru djelatnosti Doma zdravlja u Prači.

Izvor: KIC Radio Prača