Vlada BPK – a Goražde danas posjetila općinu Pale FBiH

292

Vlada BPK – a Goražde danas posjetila općinu Pale FBiH

Vlada BPK-a Goražde na čelu sa premijerkom Aidom Obuća danas je posjetila općinu Pale u FBiH.Ova posjeta uslijedila je nakon što je Vlada predhodnih dana posjetila Grad Goražde i općinu Ustikolina u FBiH.
Domaćin današnjeg sastanka bio je načelnik općine Pale u FBiH Asim Zec sa saradnicima.
Na početku sastanka, načelnik općine poželio je toplu dobrodošlicu premijerki i ministrima u Vladi BPK Goražde,a nakon toga uslijedilo je upoznavanje sa trenutnom situacijom na području ove općine.Tokom razgovora bilo je riječi o mnogim drugim temama bitnim za ovu lokalnu zajednicu. Načelnik je probleme i potrebe ove lokalne zajednice ukazao posebno za svakog ministra, a kako se moglo zaključiti iz razgovora, posla ima najviše za ministre finansija i privrede, obzirom da je po riječima načelnika prioritet otvaranje jednog pogona, a time bi se stvorila i nova radna mjesta.
Načelnik Općine Asim Zec danas je također ukazao je na dalju potrebu međusobne saradnje Vlade i općinske administracije.
„Za realizaciju projekata potrebno je zajedničko djelovanje“ riječi su načelnika, uzimajući u obzir javne pozive koje ovih dana raspisuje Vlada Federacije.
Ovi pozivi traže učešće lokalne zajednice i mislim da moramo tih 30 posto obezbjediti zajedno, Vlada kantona i lokalna zajednica kako bi određeni projekti bili realizovani, kazao je načelnik Asim Zec.

Premijerka kantona Aida Obuća današnji sastanak s načelnikom i pomoćnicima ocjenila je kvalitetnim iz razloga što se dotaklo svih gorućih problema u ovoj lokalnoj zajednici, ali i njihovih rješenja.
– Već dugo godina ova lokalna zajednica ima potrebu za otvaranjem jednog pogona, odnosno privlačenja investitora koji bi otvarali nova radna mjesta. Dakle, time bismo riješili više problema koji su međusobno vezani, a to je ostanak stanovništva i ostanak mladih na ovom području. Fokus je da se u narednom periodu, dakle do kraja 2019. godine, riješi taj problem o kojem je načelnik govorio. Postoje određeni pomaci i na nama je da sa svoje strane i sa strane Ministarstva za privredu damo svoju podršku načelniku kako bismo u ovoj godini, a ja se nadam da hoćemo, ili u narednoj, imali otvoren novi pogon u općini Pale u Federaciji – istakla je premijerka.
Tokom današnjeg sastanka naglašena je i dalja potreba finansijske potpore ovoj Općini od strane budžeta BPK – a ka da su upitanju grant sredstva kako bi se osnovne nadležnosti koje su pred ovom lokalnom zajednicom mogle izvršavati.Dakle, jedan jako konstruktivan sastanak.Ono što je zajednički zaključak jeste da se više održavaju sastanci na nivou lokalne zajednice, nadležnih ministarstava, da to budu sastanci koji će se održavati na sedmičnoj osnovi kako bi se u startu pokušali delegirati određena pitanja i problemi i onda tražiti njihova rješenja.
Osim direktne finansijske podrške, opredjeljenje Vlade je da i u narednom periodu podržava projekte ove Općine, što će biti definisano kroz Vladin program rada.
– Ono što sam ja rekla na današnjem sastanku je da je u mandatu ove Vlade do 2022. godine, potrebno da se poredaju prioriteti, da se započnu određeni projekti i da se onda oni prate od početka do kraja. Ja nisam za tu varijantu da se radi sve, a da se ne završi ništa – kazala je premijerka Aida Obuća.

Premijerka BPK – a Goražde Aida Obuća danas je posjetila i Društveni centar Pale FBiH. Tom prilikom Premijerka je ukratko upoznata sa radom Društvenog centra, odnosno aktivnostima koje se provode u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, a u cilju poboljašanja kvaliteta života svih građana koji žive i borave na teriroriji općine Pale FBiH, sa fokusom na mlade, žene i ostale socijalne kategorije.
Premijerka je pohvalila aktivnosti koje se provode kroz DC-a, te dala svoju punu podršku aktivnostima koje će se provoditi u ovom dijelu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

  

Izvor: KIC Radio Prača