Općina Novo Sarajevo iskazala finansijsku potporu općini Pale FBiH za sanaciju ranije pričinjenih šteta od prirodnih nepogoda

289

Načelnik općine Novo Sarajevo  Nedžad Koldžo  boravio je danas u  službenoj  posjeti  općini Pale FBiH, gdje se sastao sa načelnikom općine, Asimom Zecom.

Ova dva načelnika su tom prilikom zaključili  Ugovor o korištenju  dodijeljenih  finansijskih sredstava na ime sanacije ranije nastalih šteta u mjesecu februaru  na području općine Pale,  uslijed obilnih sniježnih padavina, kada je bilo  proglašeno stanje prirodne nesreće.

Riječ je o značajnom iznosu od 10.000,00 KM namjenskih sredstava, koje će biti utrošene za gore pomenute svrhe.

Kako Općina Pale FBiH ima mali priliv sredstava po osnovu posebne naknade za prirodne i druge nesreće, općinski štab civilne zaštite Novo Sarajevo donio je odluku da se odobre sredstva za sanaciju štete općini Pale FBiH u gore navedenom iznosu.