U pripremi „Strategija razvoja Općine Pale za period 2021-2027.“

335

U okviru projekta „Integrisanje lokalnog razvoja“ danas je upriličena prva radionica na kojoj su učestvovali predstavnici Razvojnog tima Općine Pale, predstavnici UNDP-a i načelnik Asim Zec.

Projekat u čijem je fokusu izrada „Strategije razvoja Općine Pale za period 2021-2027.“ u prvoj fazi se bavi izradom socio-ekonomske analize općine.

Prvi koraci podrazumijevaju uspostavu kvalitetnije komunikacije između Tima sa jedne i konsualtanta sa druge strane. Naredni korak i naredna radionica obuhvatit će izradu SWOT analize, a krajem maja tekuće godine planirano je definitivno kompletiranje nacrta Strategije.

„Strategija razvoja općine Pale za period 2021-2027.“ mora biti usklađena sa kantonalnim, odnosno federalnim Strategijama.

Predstavnici UNDP-a interesirali su se za opće stanje u lokalnoj zajednici kao što je stanje privrede, infrastrukture, zapošljavanja i sl.