Strategija razvoja općine Pale 2021.-2027.- radna verzija

STRATEŠKA_PLATFORMA_OPĆINE PALE 2021.-2027.- radna verzija

JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

Tekst u prilogu: JAVNI OGLAS ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNOG NADMETANJA  

Javni poziv za građane Pala FBiH

Pozivaju se zainteresovani  građani  sa područja općine Pale FBIH da se prijave za  uzgoj Višnje sorte Oblačinka. Sadni materijal, zaštita i otkup su obezbjeđeni. Zainteresovani građani...

JAVNI PREDPOZIV za lokalno stanovništvo

U okviru projekta “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije (SELLS)”, Caritas Švicarske  u BiH, zajedno sa partnerskom Opštinom Pale FBiH: JAVNI PREDPOZIV  Za...

Javna licitacija za prodaju motornih vozila

Tekst Javna licitacija za prodaju motornog vozila.

Javni oglas za imenovanje jedenog člana Općinske izborne komisije

Javni oglas za imenovanje jedenog člana Općinske izborne komisije Općine Pale

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŽENA NA EDUKATIVNE RADIONICE – IZRADA...

Društveni centar Pale FBiH u saradnji sa UNDP-om i Fondacijom Networks organizuje četverodnevne edukativne radionice u tehnikama izrada nakita i dekupaža. Edukativne radionice će se...

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem u radni odnos geometara

Javni oglas za imenovanje Općinske izborne komisije Općine Pale FBiH

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NAJNOVIJI

Ponovni javni oglas za prodaju rashodovanog osnovnog sredstva

Javni oglas Doma zdravlja Prača