Ramazanska čestitka

  • PDF
Građanima Općine Pale-Prača i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde islamske vjeroispovijesti želimo da dane mubarek Ramazana provedu u dobrom zdravlju i ugodnom raspoloženju. Načelnik Općine Asim Zec i Predsjedavajući OV Fuad Crnčalo

Osnovna škola

Trg Kemala Keme Hrve

Tel: +387 38 799 104

Fax: +387 38 799 104

Email: juospraca@bih.net.ba

Web: www.praca.ba


Kulturno informativni centar

Kontaktirajte naš KIC Radio Prača na jedan od sljedećih načina:

  • Tel: +387 38 799 106
  • Fax: +387 38 799 111
  • Email: kicpraca@bih.net.ba
  • Web: www.radiopraca.ba

Općina Pale FBiH Info Desk

Kontaktirajte naš Info desk na jedan od sljedećih načina:

  • Tel: +387 38 799 100
  • Email: praca@bih.net.ba
  • Web: www.praca.ba
  • Web: www.praca.com.ba