Putna i PTT infrastruktura

Općina je sa Sarajevom uvezana magistralnim putem M5, dok je sa Goraždem uvezana Regionalnim putem R448. Sva sela su uvezana lokalnim putevima.

Najveći dio općine pokriven je telekominikacijskom infrastrukturom. Mobilna telefonija pokriva sve dijelove općine signalom tri operatera, BH Telecom kao vodeći, zatim HT-eronet i M-tel.