SPORT

Na području općine Pale egistiraju sljedeći sportski klubovi, odnosno  udruženja i to:

  • Nogometni klub „Jahorina“ Prača,
  • Karate klub „ Maii“ Prača i
  • Sportsko-ribolovno društvo „ Toplik“ Prača