Općina Pale FBIH. Održana 4. Sjednica OV

1221

ov_praca_210217_1Vijeće općine Pale FBiH danas je održalo 4.redovnu sjednicu, na kojoj je jednoglasno usvojena Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Pale FBiH za 2016.godinu.

Pred vijećem se našao i Prijedlog Budžeta općine Pale FBiH za 2017.godinu.Budžet za ovu godinu predložen je u iznosu od 1 300 000 KM. Nakon kraće diskusije po ovoj tački dnevnog reda, vijećnici su usvojili  Amandman Nedžada  Drugovca kojim se sredstva sa ekonomskog koda 821 100 preusmjeravaju na ekonomski kod 614 400 kao subvencija Javnim   preduzećima  i to JKP Prača. Nakon toga vijećnici su jednoglasno usvojili Budžet za ovu godinu. Vijeće je bilo jednoglasno i kada je u pitanju Odluka o izvršenju Budžeta općine Pale FBiH za 2017.godinu.U nastavku sjednice Vijeće je diskutovalo, a potom jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Prača,te Izvještaj  o radu JP „Kulturno informativni centar“ Prača za prošlu godinu.Vijeće je bilo jednoglano i kada je u pitanju pismo namjere Šerifa Bečića.

U okviru vijećničkih pitanja ,inicijativa i sugestija diskutovalo se o Azilu za pse u Prači na zahtjev vijećnika Vahida Sipovića, koji  je također zatražio informacije o realizaciji projekta   obaloutvrde rijeke Prače od nadležne službe Općine.

Pripremila: Azra Prljača

/radiopraca.ba/