Četrnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Pale FBiH

1348

Nakon usvajanja zapisnika, na koji je primjedbe iznio vijećnik SBB-a Vahid Sipović osvrnuvši se na netačne navode u istom, pristupilo se razmatranju dnevnog reda.

Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta za 2017. godinu.

Također je usvojena i odluka o načinu odabira projekata NVO po LOD metodologiji. Zeleno svjetlo dobila je i odluka o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama na prostoru općine.

Izvršena su imenovanja Organizacijskih odbora za obilježavanje Dana otpora MZ Hrenovica, Dana otpora MZ Prača, te Kulturno – sportske manifestacije Pračansko ljeto.

Vijeće je usvojilo i izvještaj o radu JU DZ Prača za 2017. godinu, Informaciju Organizacionog odbora za obilježavanje Dana reintegracije, kao i Informaciju o radu, uspjehu i vladanju učenika OŠ Prača za 2017. godinu.

Na današnjoj sjednici dostavljeni su odgovori na dva pitanja koja je uputio vijećnik SBB-a Vahid Sipović, a koja su se odnosila na otkup mlijeka od poljoprivrednih proizvođača i uspostavu kablovske mreže u selo Prešpica.

I ovog puta upućene su dvije inicijatave. Inicijativu za sanaciju puteva na području općine podnijeli su vijećnik SBB-a Vahid Sipović i vijećnik SDA Nedžad Drugovac. Druga inicijativa odnosi se na održavanje gaza u selu Lunje koje već dugi vremenski period ima problem sa mostom preko rijeke Prače, koji ovo naselje povezuje sa ostatkom općine. Ovu inicijativu je podnio vijećnik SBB-a Vahid Sipović.

Prilog pripremila:
Azra Omerović