JAVNI POZIV | Prijava na javne radove u općini Pale u FBiH u 2018. godini

1766

Općina Pale u FBiH poziva nezaposlene osobe sa pordučja općine koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK Goražde odnosno Birou za zapošljavanje Pale i koji žele da se zaposle, da se prijave na javne radove u 2018 godini. Javni radovi će se vršiti po utvrđenom Programu javnih radova za 2018. godinu Općine Pale.

JAVNI POZIV
PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE