Emir Oković i Aida Obuća posjetili Praču

1236

Prilikom radne posjete općini Pale u FBiH gdje su danas boravili Premijer BPK Emir Oković i Predsjedavajuća skupštine BPK Aida Obuća, potpisani su značajni ugovori o obnovi infrastrukture u teško pristupačnim dijelovima općine.

Radi se o obnovi puteva u selu Vražalice i selu Gornji i Donji Brdarići. Općina Pale FBiH preuzela je obavezu sufinansiranja putne infrastrukture za oba naselja, a prema riječima načelnika Asima Zeca asfaltiranje puta za naselje Brdarići već je u toku.
Premijer Oković je u svojoj izjavi naveo da se radi o 10 km novog asfalta.

U okviru posjete našoj općini, Predsjedavajuća skupštine BPK sastala se sa predsjednikom Udruženja penzionera Pale FBiH, Džemalom Omerovićem sa kojim je razgovarala o aktuelnoj problematici ove populacije. Predsjednik Udruženja penzionera, navodeći nihov težak položaj, naveo je da do sada kantonalna vlast nije pokazala suviše brige za ovu osjetljivu kategoriju stanovništva, kao što je to slučaj sa Goraždem i Ustikolinom.
Obuća je obećala da će to ispraviti, te će u najskorije vrijeme penzioneri sa minimalnim primanjima ove općine moći očekivati pomoć u osnovnim životnim namirnicima.
Udruženje penzionera broji 106 članova, od kojih je većina u stanju socijalne potrebe.

A.O.