JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŽENA NA EDUKATIVNE RADIONICE – IZRADA NAKITA/BIŽUTERIJE I DEKUPAŽA

1322

Društveni centar Pale FBiH u saradnji sa UNDP-om i Fondacijom Networks organizuje četverodnevne edukativne radionice u tehnikama izrada nakita i dekupaža.

Edukativne radionice će se održavati u Društvenom centru Pale FBiH u Prači, i to u slijedećim terminima:
– 12.02. i 14.02.2019. godina od 11,00 do 14,00 sati, dekupaž radionice;
– 19.02. i 21.02.2019. godine od 11,00 do 14,00 sati, izrada nakita/bižuterije.

Pravo prijave na Javni poziv imaju žene sa područja općine Pale FBiH, starosne dobi od         18-65 godina i to slijedeće kategorije: nezaposlene, domaćice i penzionerke.

Stoga pozivamo sve zainteresovane da se prijave za gore pomenute tehnike.                 Prijave se mogu izvršiti najkasnije do petka, tj.08.februara 2019. godine, kod kontakt osobe – Adnele Žigo ( lično, putem facebook profila, e-maila: praca@bih.net.ba). Broj prijava je ograničen.

Ove aktivnosti se realizuju u okviru projekta „ Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švedske i Vlade Švicarske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa domaćim vlastima, koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta života građana kroz unapređenje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promocije socijalne inkluzije.

Sve dodatne informacije i upiti o ovom javnom pozivu mogu se dobiti na telefon broj: 038/799-100.Kontakt osoba – Adnela Žigo.