Održan forum građana općine Pale FBIH

1638

Dana 04.02.2019 godine sa početkom u 1300 h u prostorijama Općine Pale u Prači, a u sklopu projekta “Jačanje uloge  MZ  u BiH “, kojeg provodi međunarodna  organizacija za razvoj  UNDP u saradnji sa Vladama  Švicarske i Švedske , održan je forum građana Općine Pale FBiH na kojem su se građani predlaganjem projekata i glasanjem za iste izjasnili o potrebama i prioritetima mjesnih zajednica u narednom perodu.

Forumu su prisustvovala 32 građana naše lokalne zajednice i jedan predstavnik  UNDP-a , gđa  Jasmina Islambegović .

Fascilitator foruma  bio je Almin  Ćutuk, predsjednik Savjeta MZ Hrenovica i Predsjedavajući Općinskog vijeća Pale FBiH.

Od strane pretstavnice UNDP-a svim prisutnim učesnicima foruma  podjeljen je materijal tematskih modela,  putem kojih su još jedanput građani  MZ upoznati sa Novom vizijom mjesnih zajednica u BiH.

Tri projekta predložena od strane građana sa najvećim brojem bodova su  :

  1. Nabavka stomatološke stolice sa aparatom za slikanje zuba
  2. Nabavka rovokopača
  3. Sanacija rezervoara Mihalj