JAVNI PREDPOZIV za lokalno stanovništvo

1689

U okviru projekta “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije (SELLS)”, Caritas Švicarske  u BiH, zajedno sa partnerskom Opštinom Pale FBiH:

JAVNI PREDPOZIV 

Za lokalno stanovništvo sa ciljem podrške i osnaživanja kroz učešće i finansiranje u projektu

Projekat ima za cilj podržati pojedince i porodice, lokalna udruženja i male biznise koji imaju ideju na koji način uvećati vlastito prihodovanje, a spadaju u kategoriju nezaposlenih, zaposlenih sa nedovoljnim primanjima i druge kategorije stanovništva u nepovoljnom ekonomskom i socijalnom položaju. Projekat obuhavata 7 opština Gornje-drinske regiie: Čajniče, Foča FBiH, Foča RS, Novo Goražde, Višegrad, Pale FBiH i Rudo.

Za pojedinačne korisnike koji prođu predviđene treninge, osigurana je finansijska podrška u iznosu do 5,000 KM, kroz period od naredne 4 godine. Udruženja, zadruge, ili drugi oblici zajedničkog poslovanja mogu biti podržani iznosom do 15,000 KM, kroz isti period. Caritas Švicarske će pratiti napredak korisnika, u uskoj saradnji sa opštinskim predstavnicima kako bi se ostvarili najbolji rezultate. Budući grantovi će biti finansirani od strane Caritasa Švicarske u iznosu od 40%, opštine 40% i samih korisnika do 20%.

I Prijave

 Prijaviti se može lokalno stanovništvo/udruženja/poslovni subjekti, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Imaju prebivalište i stalno borave u opštini
  • Pripadaju gore navedenim kategorijama
  • Udruženja/poslovni subjekti sa područja opštine koji imaju tekuću djelatnost, a u cilju proširenje posla i dodatnog zapošljavanja ili novoformirana udruženja/poslovni subjekti u osnivanju

Posebno ohrabrujemo žene i ženske organizacije, omladinske organizacije u bilo kojoj oblasti djelovanja (poželjno zanatstvo, turizam), te pojedince i grupe usmjerene na IT sektor, da se prijave.

II Način prijave

 Da biste se prijavili potrebno je popuniti i potpisati prijavni formular, koji možete podići u opštini ili preuzeti od Savjeta mjesnih zajednica. Prijavni formular popuniti i dostaviti u zatvorenoj koverti u  opštinu, BEZ navođenja imena i prezimena/naziva, samo sa naznakom “Prijava za projekat SELLS”. Caritas Švicarske, kao nosilac projekta zadržava pravo da aplikantima zatraži dodatnu dokumentaciju, radi provjere tvrdnji u prijavnom formularu.

III Odabir korisnika

 Svi aplikanti koji se prijave na ovaj Predpoziv, proći će kroz trening za pravilno ispunjavanje aplikacije za Poziv. Samo oni koji uspješno prođu kroz isti, mogu se prijaviti na Poziv, koji će uslijediti u narednom periodu. U kasnijem periodu uslijediće dodatni treninzi, za izradu Biznis plana i finansijsko vođenje poslovanja, te će nakon toga biti odabrani finalni korisnici.

Odabir korisnika vršit će komisija sastavljena od predstavnika Caritasa Švicarske i predstavnika opštine.

IV Rok prijave

 Predpoziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja, od 04.02.2020 do 19.02.2020 godine.

Aplikacioni formular možete preuzeti putem slijedećeg linka: Aplication_form_2020_190056_bos