Javni poziv za građane Pala FBiH

1101

Pozivaju se zainteresovani  građani  sa područja općine Pale FBIH da se prijave za  uzgoj Višnje sorte Oblačinka.

Sadni materijal, zaštita i otkup su obezbjeđeni.

Zainteresovani građani svoju prijavu mogu izvršiti putem Službe za privredu, budžet, finansije, boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i matičnu evidenciju općine Pale FBiH do 20.03.2020. godine.

Sve dodatne informacije  vezane za ovaj poziv mogu se dobiti putem slijedećeg kontakt telefona: 038/799-100. Kontak osobe: Hamdo Selimbegović i Mersida Omerović.

Poziv u prilogu:Javni poziv