JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

853

Tekst u prilogu: JAVNI OGLAS ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNOG NADMETANJA