ZAKLJUČAK o usvajanju Nacrta Plana parcelacije ,,APARTMANSKOG NASELJA TOPLIK.’

314

Na osnovu čana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju “Bosansko-odrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 6/13, 6/15 i 7/17), člana 36. Statuta Općine Pale (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 19/07,11/08 i 6/13) Općinski načelnik je donio Zaključak o usvajanju Nacrta Plana parcelacije ,,APARTMANSKOG NASELJA TOPLIK.

Tekst Zaključka možete pogledati ovdje