Obavijest o održavanju Javne rasprave

Obavijest o  održavanju javne rasprave možete preuzeti klikom na ovaj link:

Strategija razvoja općine Pale 2021.-2027.- radna verzija

STRATEŠKA_PLATFORMA_OPĆINE PALE 2021.-2027.- radna verzija

Javni poziv za građane Pala FBiH

Pozivaju se zainteresovani  građani  sa područja općine Pale FBIH da se prijave za  uzgoj Višnje sorte Oblačinka. Sadni materijal, zaštita i otkup su obezbjeđeni. Zainteresovani građani...