Javna licitacija za prodaju motornih vozila

Tekst Javna licitacija za prodaju motornog vozila.

Obavijest o održavanju Javne rasprave

Obavijest o  održavanju javne rasprave možete preuzeti klikom na ovaj link:

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŽENA NA EDUKATIVNE RADIONICE – IZRADA...

Društveni centar Pale FBiH u saradnji sa UNDP-om i Fondacijom Networks organizuje četverodnevne edukativne radionice u tehnikama izrada nakita i dekupaža. Edukativne radionice će se...

Strategija razvoja općine Pale 2021.-2027.- radna verzija

STRATEŠKA_PLATFORMA_OPĆINE PALE 2021.-2027.- radna verzija

JAVNI OGLAS za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije

Tekst u prilogu: JAVNI OGLAS ZA PRODAJU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNOG NADMETANJA  

JAVNI PREDPOZIV za lokalno stanovništvo

U okviru projekta “Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu Gornje-drinske regije (SELLS)”, Caritas Švicarske  u BiH, zajedno sa partnerskom Opštinom Pale FBiH: JAVNI PREDPOZIV  Za...

Javni oglas za imenovanje Općinske izborne komisije Općine Pale FBiH

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE NAJNOVIJI

Ponovni javni oglas za prodaju rashodovanog osnovnog sredstva

Javni oglas Doma zdravlja Prača

Javni oglas za imenovanje jedenog člana Općinske izborne komisije

Javni oglas za imenovanje jedenog člana Općinske izborne komisije Općine Pale

Usvojena Strategija razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020.godina 2

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 48.redovnoj sjednici utvrdila je Strategiju razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020.godina koja je u formi prijedloga upućena Skupštini...