Osnovci iz Prače, Ilovače i Ustikoline predstavili svoje kampanje za dobrobit zajednice

Goražde, 16. mart 2023. – S idejom da svakom djetetu treba omogućiti što kvalitetnije obrazovanje, organizacija…

19. mart dan reintegracije Prače

Povodom obilježavanja 19. marta Dana reintegracije Prače pozivamo Vas da svojim prisustvom, zajedno sa nama, uveličate…

Osnovna škola Prača dodijelila zahvalnicu Općini i Općinskom vijeću Pale 

Dokaz da se trud i rad isplate. U skladu sa našim mogućnostima i u narednom periodu…

Premijer Vlade Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić danas je primio načelnika Općine Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine Almina Ćutuka i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Senada Mutapčića.

Budući da se radi o maloj općini koja je doživjela ogromna razaranja u kojima su uništeni…

Rang lista stipendista za 2022./2023. školsku/akademsku godinu općine Pale

Rang lista je sačinjena isključivo na osnovu bodova ostvarenih primjenom propisanih kriterija. Prilikom sačinjavanja i utvrđivanja…

Vlada BPK Goražde u radnoj posjeti Općini Pale FBiH

Novoimenovana Vlada BPK Goražde predvođena premijerom Edinom Ćulovom, boravila je danas u prvoj radnoj posjeti Općini…

Savez traži usklađivanje zakona koji nisu u saglasnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH

 SAVEZ TRAŽIO OD AGENCIJE ZA DRŽANU SLUŽBU FBIH DA PREISPITA SVOJU ODLUKU O OBUSTAVLJANJU PROVOĐENJA KONKURSNIH…

Javni poziv za sudjelovanje u Javnoj raspravi

Općinsko vijeće Pale je na svojoj 26. redovnoj sjednici usvojilo Nacrt Budžeta Općine Pale Prača za…

Objavljen konkurs za dodjelu stipendija

Terkst konkursa možete pronaći  ovdje Share