DOKUMENTI

TitleDateCategoriesLink
09-1 Godišnji plan rada Pale nova verzija2023/02/01, Preuzmi
11-1 Informaija o radu vijeća 20222023/02/01Preuzmi
11 Zaključak o primanju k znanju Infomracije o radu OV Pale za 2022 godinu2023/02/01Preuzmi
10 Zaključak o poboljšanju usluge rada skeretara MZ2023/02/01Preuzmi
09 Zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada2023/02/01Preuzmi
08 Odluka o dodjeli stipendija u školskoj-akademskoj 2022.-2023. godini2023/02/01Preuzmi
07 Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu2023/02/01Preuzmi
06 ODLUKA o preuzimanju zemljišta u Lunjama u korsit Općine Pale2023/02/01Preuzmi
05 Odluka o ustupanju motornog vozila2023/02/01Preuzmi
04 Odluka o utvrđivanju naknade za dodjeljeno zemljište2023/02/01Preuzmi
03 Odluka o utvrđivanju prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za 2023. godinu, na području Općine Pale2023/02/01Preuzmi
02 Odluka o visini novčane nagrade za učenika generacije i ponos generacije2023/02/01Preuzmi
01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice2023/02/01Preuzmi
00 Dnevni red za 28. sjednicu2023/01/23Preuzmi
Odluka o potvrđivanju rezultata izbora savjeta MZ2023/01/20Preuzmi
Vizija razvoja mjesnih zajednica u općini Pale2023/01/20Preuzmi
Odluka o usvajanju vizije razvoja mjesnih zajednica u općini Pale FBiH2023/01/20Preuzmi
Rang lista stipendista za 2022./2023. školsku/akademsku godinu općine Pale2023/01/19Preuzmi
Zaključak o poboljšanju usluge snadbijevanja el. energijom2023/01/17Preuzmi
Program rada Općinskog vijeća Pale za 2023. godinu2023/01/17Preuzmi
Odluka o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2023/01/17, Preuzmi
Budžet Općine Pale Prača za 2023. godinu2023/01/17, Preuzmi
Izmjene i dopune – Rebalans budžeta za 20222023/01/17, Preuzmi
Budžetski kalendar Općine Pale za 2023. godinu2023/01/17Preuzmi
Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 26. sjednice2023/01/17Preuzmi
Plan JN JU DZ Prača za 2022.godinu2023/01/03Preuzmi
00 Dnevni red za 27 sjednicu2023/01/03Preuzmi
Lokalizirana vizija razvoja mjesnih zajednica u općini Pale2022/12/22Preuzmi
Zaključak o isplati jednokratnih novčanih naknada za djecu rođenu u 2023. godini2022/12/19Preuzmi
Odluka o subvencioniranju dijela troškova za registraciju obrta u 2023. godini2022/12/19Preuzmi
Odluka o kriterijima za imenovanje sekretara Općinskog vijeća Pale2022/12/19Preuzmi
Odluka o preuzimanju zemljišta u korist Općine Pale2022/12/19Preuzmi
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPRAVKE UPISA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM ULOŠKU2022/12/19Preuzmi
Pravilnik o dodjeli stipendija2022/12/19Preuzmi
STATUT OPĆINE PALE2022/12/19, Preuzmi
Obustava postupka JN2022/12/18Preuzmi
Odluka i Plan javnih nabavki2022/12/18Preuzmi
Plan JN JU DZ Prača za 2022.godinu2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju JN održavanje porograma2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju JN – usluge Vinčica2022/12/18Preuzmi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Vinčica2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju javne nabavke – telefonske usluge2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju JN – osiguranje zaposlenih2022/12/18Preuzmi
Izmjena i dopuna plana javnih nabavki – druga2022/12/18Preuzmi
Odluka o pokretanju JN – dugoročni kredit druga2022/12/18Preuzmi
ZAKLJUČAK O USVAJANJU PERIODIČNOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA2022/12/18, Preuzmi
Izvršenje Budžeta za period 01.01.-30.09.20202022/12/18Preuzmi
BUDŽET OPĆINE PALE PRAČA ZA 2021. GODINU (A)2022/12/18Preuzmi
Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2021. -30.09.20212022/12/18Preuzmi
Nacrt – Budžet Općine Pale Prača za 2022. godinu2022/12/18Preuzmi
Rebalans budžeta za 2021. godinu2022/12/18Preuzmi
Budžet Općine Pale Prača za 2022. godinu2022/12/18Preuzmi
Odluka o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2022. godinu2022/12/18, Preuzmi
Pregled budzeta_proracuna_final (1)2022/12/18Preuzmi
Dokument okvirnog Budžeta 2022.-2024.2022/12/18Preuzmi
Godišnji Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Pale za period 01.01.2021. -31.12.2021.2022/12/18Preuzmi
Izvršenje budžeta za period 01.01.2022. – 31.03.2022.2022/12/18Preuzmi
Nacrt Budžeta Općine Pale Prača za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2022/12/18, Preuzmi
Nacrt Budžetskog kalendara Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta 01.01.2022. – 30.09.2022 januar-septembar 20222022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Budžetskog kalendara Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Zaključak o prihvatanju Nacrta Budžeta Općine Pale za 2023. godinu2022/12/18Preuzmi
Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Pale za period 01.01.2022. – 30.09.2022. godine2022/12/18Preuzmi
Share