DOKUMENTI VIJEĆA

TitleDateCategoriesLink
09-1 Godišnji plan rada Pale nova verzija2023/02/01, Preuzmi
11-1 Informaija o radu vijeća 20222023/02/01Preuzmi
11 Zaključak o primanju k znanju Infomracije o radu OV Pale za 2022 godinu2023/02/01Preuzmi
10 Zaključak o poboljšanju usluge rada skeretara MZ2023/02/01Preuzmi
09 Zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada2023/02/01Preuzmi
08 Odluka o dodjeli stipendija u školskoj-akademskoj 2022.-2023. godini2023/02/01Preuzmi
07 Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu2023/02/01Preuzmi
06 ODLUKA o preuzimanju zemljišta u Lunjama u korsit Općine Pale2023/02/01Preuzmi
05 Odluka o ustupanju motornog vozila2023/02/01Preuzmi
04 Odluka o utvrđivanju naknade za dodjeljeno zemljište2023/02/01Preuzmi
03 Odluka o utvrđivanju prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za 2023. godinu, na području Općine Pale2023/02/01Preuzmi
02 Odluka o visini novčane nagrade za učenika generacije i ponos generacije2023/02/01Preuzmi
01 Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice2023/02/01Preuzmi
00 Dnevni red za 28. sjednicu2023/01/23Preuzmi
Rang lista stipendista za 2022./2023. školsku/akademsku godinu općine Pale2023/01/19Preuzmi
Zaključak o poboljšanju usluge snadbijevanja el. energijom2023/01/17Preuzmi
Program rada Općinskog vijeća Pale za 2023. godinu2023/01/17Preuzmi
Odluka o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2023/01/17, Preuzmi
Budžet Općine Pale Prača za 2023. godinu2023/01/17, Preuzmi
Izmjene i dopune – Rebalans budžeta za 20222023/01/17, Preuzmi
Budžetski kalendar Općine Pale za 2023. godinu2023/01/17Preuzmi
Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 26. sjednice2023/01/17Preuzmi
00 Dnevni red za 27 sjednicu2023/01/03Preuzmi
Zaključak o isplati jednokratnih novčanih naknada za djecu rođenu u 2023. godini2022/12/19Preuzmi
Odluka o subvencioniranju dijela troškova za registraciju obrta u 2023. godini2022/12/19Preuzmi
Odluka o kriterijima za imenovanje sekretara Općinskog vijeća Pale2022/12/19Preuzmi
Odluka o preuzimanju zemljišta u korist Općine Pale2022/12/19Preuzmi
ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPRAVKE UPISA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM ULOŠKU2022/12/19Preuzmi
Pravilnik o dodjeli stipendija2022/12/19Preuzmi
STATUT OPĆINE PALE2022/12/19, Preuzmi
ZAKLJUČAK O USVAJANJU PERIODIČNOG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA2022/12/18, Preuzmi
Odluka o izvršenju Budžeta Općine Pale za 2022. godinu2022/12/18, Preuzmi
Nacrta Odluke o izvršenju budžeta općine Pale za 2023. godinu2022/12/18, Preuzmi
Share