DRUŠTVENI CENTAR OPĆINE PALE

Društveni centar je javni prostor, integrisani objekat u zajednici gdje ljudi mogu da pristupe uslugama i informacijama, da se druže, umrežavaju i međusobno sarađuju, učestvuju u donošenju odluka, uče i stiču vještine, organiziraju proslave i zabave, te koriste prilike za društveni, kulturni i lični napredak, kao i za građanski aktivizam. Ovako formiran društveni centar igra važnu ulogu u stvaranju napredne, energične i zdrave zajednice.

Aktivnosti društvenih centara

Kao što je prethodno navedeno, usluge i aktivnosti centra su mnogobrojne, a zavise od same potrebe zajednice odnosno njenih stanovnika. Neke od mogućih usluga i aktivnosti u društvenim centrima su:

 • Obezbijediti prostor konsultacije građana/ki za javne sastanke
 • Obezbijediti javni prostor za samoorganizovanje i udruživanje građana/ki u svrhu zajedničkih akcija za poboljšanje stanja u zajednici
 • Stvoriti ambijent za rekreaciju i odmor, novine
 • Omogućiti hobi, umjetnost
 • Omogućiti virtuelne učionice (edukacija), pisanje projekata
 • Napraviti Info-pult, čitaonica/biblioteka (časopisi), JLS obavještenja i ’’Mape puta’’
 • Obezbijediti internet (besplatno) i nove tehnologije
 • Omogućiti programe za žene, omladinu, radionice za djecu
 • Pozitivni identiteti (istorija i tradicija)
 • Obuke za menadžere društvenih centara
 • Upotreba webplatforme
 • Predstaviti i koristiti Crowdfunding and Fundraising
 • Predstaviti Start-up i razvijati ideje sa start-up
 • Podrška socijalno isključenim kategorijama kroz fundraising aktivnosti i druženje
 • Izraditi izložbenu vitrinu za rukotvorine
 • Obuka za poljoprivrednike (maline, kupine, voćarstvo…)
 • Obuka o energetskoj efikasnosti u domaćinstvima
 • Obuka o zdravoj ishrani i zdravlju

Uloge i odgovornosti menadžera društvenog centra

Pozicija menadžera društvenog centra je pod direktnm supervizijom JLS MZ koordinatora i sve aktivnosti se provode u skladu sa pravilima i propisima rada društvenog centra, a ključne funkcije su:

 • Podrška, koordinacija i provođenje aktivnosti društvenog centra u saradnji sa JLS, mjesnim zajednicama, OCD-ovima, privrednicima, građanima i dr.
 • Podrška, koordinacija, osiguranje provođenja i kvaliteta aktivnosti, sa fokusom na aktivno učešće svih aktera, stvaranje lokalnog partnerstva, održivosti, te jačanja kapaciteta lokalnih zajednica.
 • Podrška razmjeni znanja, iskustava, inovacija, stvaranja lokalnog partnerstva, umrežavanja, interakcije u zajednici, pružanje podrške jednakosti spolova te odgovornost za vidljivost i promociju aktivnosti društvenog centra.

Pored menadžera društvenog centra, vrlo bitnu ulogu igra i koordinator za mjesne zajednice u jedinici lokalne samouprave. Između ostalog, to se odnosi na:

 • Informisanje menadžera društvenih centara o prilikama za edukacije
 • Koordiniranje internih/eksternih mogućnosti (drugi projekti u koje je uključena JLS, projekti OCD koje su/finansira JLS, ostale aktivnosti i projekti)
 • Informisanje menadžera društvenih centara o mogućnostima i harmonizacija s planovima i novim prilikama JLS
 • Informisanje partnera JLS i ostalih potencijalnih zainteresovanih korisnika o mogućnostima i kapacitetima društvenog centra
 • Monitoring rada društvenog centra

Nacrt modela upravljanja Društvenim centrima možete pogledati OVDJE.

Aktivnosti društvenog centra možete pratiti i putem Facebook stranice centra.

KONTAKT

Aida Crnčalo – Menadžer Društvenog centra Pale FBiH
Telefon: 038/799-100
Mail: praca@bih.net.ba


Galerija

Share