Industrijska proizvodnja

Pregled ekonomske situacije na području općine Pale FBiH je zasnovan na podacima prikupljenim iz izvještaja privrednih subjekata. Osnovu ekonomije općine Pale FBiH čine drvna industrija, prehrambena industrija i građevinarstvo.

Negativni efekti svjetske ekonomske krize koja jos uvijek nije prevaziđena dodatno su otežali uslove privređivanja privrednih subjekata, a naručito u oblasti drvne industrije koja je bazirana samo na J.P: ” Bosansko-podrinjeske šume” Goražde koje isključivo prodaje sirovinu. Prerađivača trenutno nema, ali je u postupku pokretanje proizvodnje peleta u Hrenovici. Za ovu proizvodnju općina je pronašla strateškog partnera koji će pogone locirati u krugu Industrijske zone Hrenovica.

Nosilac aktivnosti u oblasti grđevinarstva je : JKP “Prača” d.o.o Prača.