Karakteristike reljefa

Dolina rijeke Prače je sa svih strana prirodno okružena uzvišenjima koja je odvajaju od gornjeg Podrinja na jugu, višegradskog proširenja na istoku, glasinačke visoravni na sjeveru, te paljanske površi na zapadu.

Sama Prača koja je administrativni centar općine smještena je u najznačajnijem eroziono-denudacionom proširenju doline rijeke, na nadmorskoj vidini od 692 metara. Područje Prače i njene najbliže okoline je tipičan planinski predio karatera sredogorja. Pomenuto proširenje oko Prače okruženo je sa sjevera Koranom(929m) , na istoku Rasohom ( 1004 m), na jugoistoku Pavlovcem (816 m), na jugu Pogledom ( 1120 m) i Rastovcem ( 678 m), a na zapadu Popovikom – Bukviokm ( 1065 m) i Mrakanjem ( 1054 m).