Održana 28. redovna sjednica općinskog vijeća Pale

Dana 31.01.2023. godine održana je 28. redovna sjednica općinskog vijeća Pale.

Na dnevnom redu 28. redovne sjednice našle su se sljedeće tačke:

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
 2. Prijedlog Odluke o visini nagrade za učenika generacije i ponos generacije osnovne škole Prača

Visina novčane nagrade za učenika generacije i ponos generacije iznosi po 100,00 KM. Za provođenje ove Odluke zadužuje se općinski načelnik.

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za 2023. godinu

Cijena 1m2 izgrađenog stambenog prostora u odnosu na 2022. godinu podignuta za 100,00KM, odnosno sa dosadašnjih 400,00 KM na 500,00 KM.

 1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za dodijeljeno građevinsko i ostalo zemljište društvene svojine, naknade za korištenje ostalog građevinskog zemljišta i naknade za korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljišta (rente) na kojem postoji pravo svojine za 2023. godinu

Naknade za dodijeljeno zemljište:

 1. U prvoj stambeno-poslovnoj zoni 5 % – 6 % od prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 25,00 KM – 30,00 KM po 1 m2.
 2. U drugoj stambeno-poslovnoj zoni 4 % – 5 % od visine prosječne cijene izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 20,00 – 25,00 KM – 20,00 KM po 1 m2.
 3. U trećoj stambeno-poslovnoj zoni 3 % – 4 % od visine prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 15,00 KM – 20,00 KM po 1 m2.
 4. U četvrtoj stambeno-poslovnoj zoni 2 % – 3 % od visine prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 10,00 KM – 15,00 KM po 1 m2.
 5. U petoj stambeno-poslovnoj zoni 1 % – 2 % visine prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 5,00 KM – 10,00 KM po 1 m2.
 6. U šestoj stambeno-poslovnoj zoni 0,50 % – 1 % visine prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 2,00 KM – 4,00 KM po 1 m2.

 Naknada za pogodnost korištenje izgrađenog ostalog građevinskog zemljište na kojem postoji pravo svojine (rente):

 1.  U prvoj stambeno-poslovnoj zoni 6 % od prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 30,00 KM po 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora.
 2. U drugoj stambeno-poslovnoj zoni 5 % od visine prosječne cijene izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 25,00 KM po 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora
 3. U trećoj stambeno-poslovnoj zoni 4 % od visine prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 20,00 KM po 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora.
 4. U četvrtoj stambeno-poslovnoj zoni 3 % od visine prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 15,00 KM po 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora.
 5. U petoj stambeno-poslovnoj zoni 2 % visine prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 10,00 KM po 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora .
 6. U šestoj stambeno-poslovnoj zoni 1 % visine prosječne cijene 1 m2 izgrađenog stambenog prostora za tekuću godinu, što iznosi 5,00 KM po 1 m2 korisne površine stambenog i poslovnog prostora.

 Ukoliko se za stambeni ili poslovni objekt ne može utvrditi korisna površina naknada  se utvrđuje prema zonama i to:

 • za prvu zonu u procentu od 0,8% od investicione vrijednosti objekta.
 • za drugu zonu u procentu od 0,7% od investicione vrijednosti objekta.
 • za treću zonu u procentu od 0,6% od investicione vrijednosti objekta.
 • za četvrtu zonu u procentu od 0,5% od investicione vrijednosti objekta.
 • za petu zonu u procentu od 0,4% od investicione vrijednosti objekta.
 • za šestu zonu u procentu od 0,3% od investicione vrijednosti objekta.
 1. Prijedlog Odluke o ustupanju stalno sredstva – motornog vozila Dacia Duster

Ovom Odlukom, ustupa se bez novčane naknade,  JU Dom zdravlja  „PRAČA“,  stalno sredstvo –  motorno vozila, koje je nabavljeno  iz donatorskih sredstava turskog grada Konje i Unije Opština Turskog Svijeta  (TDBB), za potreba JU Dom zdravlja  „PRAČA“.

 1. Prijedlog Odluke o preuzimanju napuštenog zemljišta u korist Općine Pale

Preuzimanje se vrši iz razloga što je  vlasnik i njegova supruga preminuli a nisu imali zakonskih nasljednika.

 1. Prijedlog Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2023. godinu

Ovom odlukom utvrđuje se vrijednost boda komunalne naknade za 2023. godinu u visini od 0,05 KM.

 1. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija u školskoj/akademskoj 2022./2023. godini

Općinsko vijeće Pale je odlučilo dodijeliti stipendije svim kandidatima. Stipendija za studente iznosi 130,00 KM, a za učenike srednjih škola 100,00 KM.

Odluku možete preuzeti ovdje.

 1. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu

Izvještaj nije dostavljen pa je općinsko vijeće na inicijativu vijećnika Fahrudina Mulića usvojilo Zaključak o poboljšanju usluge rada sekretara mjesnih zajednica.

Ovim Zaključkom Općinsko vijeće Pale traži od Općinskog načelnika poboljšanje usluge rada sekretara mjesnih zajednica, a od sekretara mjesnih zajednica dostavu „Izvještaja o radu organa mjesnih zajednica“ najkasnije do 15.02.2023. godine. Zaključak možete preuzeti ovdje.

 1. Jednogodišnji plan rada Općine Pale za 2023. godinu

Godišnji plan rada općine Pale usvojen je jednoglasno, a dokument možete preuzeti ovdje.

 1. Informacija o radu Općinskog vijeća Pale za 2022. godinu

Informacija o radu općinskog vijeća Pale je primljena k znanju. Informacija sadrži sve aktivnosti općinskog vijeća Pale i to: prisustvo na sjednicama vijeća, prisustvo na sjednicama Kolegija, sastav radnih tijela, broj održanih sastanaka radnih tijela, evidenciju održanih sjednica, učešće u diskusijama za svakog vijećnika itd. Informaciju o radu općinskog vijeća možete preuzeti ovdje.

 1. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori

Pod ovom tačkom našla su se tekuća pitanja i problemi sa kojima se susreće općina Pale, a to problem finansiranje općine te se razgovaralo o mogućim rješenjima koja je potrebno poduzeti u cilju rješavanja ovog problema i problem snadbijevanja električnom energijom.

Važno napomena:

Općinsko vijeće Pale uputilo inicijative/Zaključake za rješavanje ovih problema nadležnim i u narednom periodu očekuje odgovor.

 

Ostale dokumente općinskog vijeća Pale možete preuzeti ovdje.

Budute slobodni obratiti se općinskom vijeću Pale za sve probleme koji su u nadležnosti vijeća na mail: ovpraca@gmail.com

Share