Osnovna škola Prača dodijelila zahvalnicu Općini i Općinskom vijeću Pale 

Dokaz da se trud i rad isplate.

U skladu sa našim mogućnostima i u narednom periodu ćemo se brinuti o našim učenicima. To je naša budućnost i naš ponos.

Općina Pale i Općinsko vijeće su kroz plan budžeta Općine Pale za 2023. godinu planirali 1000,00 KM novčane pomoći osnovnoj školi za nabavku osnovnog pribora za početak školske 2023./2024. godine.

Također na 28. redovnoj sjednici Općinsko vijeće je donijelo Odluku o visini novčane nagrade za učenika generacije i ponos generacije osnovne škole Prača u visini od po 100,00 KM.

 

Share