Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale

 Dana 16.02.2023. godine (ČETVRTAK) održati će se sjednica Kolegija općinskog vijeća Pale (Poziv za sjednicu Kolegija OV Pale-preuzmite).

D N E V N I     R E D

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 29. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
 2. Problem snadbijevanja električnom energijom područja Općine Pale (DOPIS ELEKTRIPRIVREDE BOSINE I HERCEGOVINE),
 3. Tekuća pitanja.

Raspoloživi materijali do dana slanja poziva su:

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 19. marta Dana reintegracije Prače,
 3. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 1. Aprila, Dana pogibije Rasima Imširovića,
 4. Informacija o radu škole, uspjehu i vladanju učenika, pitanjima i inicijativama koje se nameću iz svakodnevne prakse za 2022-2023. godinu,
 5. Informacija o stanju bezbjednosti na području mjesne nadležnosti policijske stanice Prača za 2022.godinu.

Materijali koji imaju rok dostave do 16.01.2023. godine su:

 1. Godišnji izvještaj o radu Općine Pale za 2022. godinu (Izvještaj načelnika i sve službe objedinjene),
 2. Operativni Budžetski kalendar Općine Pale za 2024. godinu.

Materijali koji su trebali biti tema dnevnog reda prethodne sjednice i koji još uvijek kasne su:

 1. Informacija o stanju i servisiranju mobilne, fiksne mreže i 3g bazne stanice na području Općine Pale.(materijal koji se trebao naći na 20. redovnoj sjednici, a koji još uvijek nije stigao na ruke vijeća. Zahtjev upućen 19.04.2022. godine),
 2. Informacija o ostvarenim finansijskim efektima po dodijeljenim koncesijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa posebnim osvrtom na Općinu Pale, za 2021. godinu. (materijal koji se trebao naći na 22. redovnoj sjednici, a koji još uvijek nije stigao na ruke vijeća. Zahtjev upućen 23.05.2022. godine),
 3. Informacija o obilježavanju značajnih datuma,  o stanju  šehitluka, spomen obilježja, Hair česmi i njihovom održavanju na prostoru Općine Pale.(materijal koji se trebao naći na 25. redovnoj sjednici, a koji još uvijek nije stigao na ruke vijeća. Zahtjev upućen 29.08.2022. godine).
 4. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu(materijal koji se trebao naći na 28. redovnoj sjednici, a koji još uvijek nije stigao na ruke vijeća. Zahtjev upućen 04.01.2023.. godine).

Materijali koji će po novom Programu rada biti sadržani u Godišnjem izvještaju o radu Općine Pale:

 1. Informacija o izdanim urbanističkim, građevinskim i upotrebnim dozvolama i prihodima ostvarenim po osnovu istih u 2022. godini (materijal koji se trebao naći na 25. redovnoj sjednici, a koji još uvijek nije stigao na ruke vijeća. Zahtjev upućen 21.11.2022. godine),
 2. Informacija o ostvarenim prihodima po osnovu komunalne naknade u 2022. godini (materijal koji se trebao naći na 25. redovnoj sjednici, a koji još uvijek nije stigao na ruke vijeća. Zahtjev upućen 21.11.2022. godine),
 3. Informacija o ostvarenim prihodima za pružene usluge katastra u 2022. godini (materijal koji se trebao naći na 25. redovnoj sjednici, a koji još uvijek nije stigao na ruke vijeća. Zahtjev upućen 21.11.2022. godine),
 4. Informacija o prometu nekretnina u 2022. godini (materijal koji se trebao naći na 25. redovnoj sjednici, a koji još uvijek nije stigao na ruke vijeća. Zahtjev upućen 21.11.2022. godine).

Napomena:

 Rok za dostavu materijala je 16.02.2023. godine.

 Moguće je da do sjednice Kolegija pristignu i dodatni materijali koji nisu navedeni ovim pozivom i nisu dio prijedloga dnevnog reda.

Sjednica Kolegija održat će se u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33)

Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 Prilog:

 1. Prijedlog dnevnog red za 29. sjednicu-preuzmite
Share