Rang lista stipendista za 2022./2023. školsku/akademsku godinu općine Pale

Rang lista je sačinjena isključivo na osnovu bodova ostvarenih primjenom propisanih kriterija. Prilikom sačinjavanja i utvrđivanja rang liste komisija je bodovala u skladu sa objavljenim Konkursom i  na osnovu dostavljenih podataka.

Dokument možete preuzeti ovdje.

Share