Zakazan termin održavanja 29. redovne sjednice OV Pale

Dana 16.02.2023. godine održana je sjednica Kolegija općinskog vijeća Pale. Na dnevnom redu sjednice Kolegija našle su se sljedeće tačke i to:

 1. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanje 29. redovne sjednice Općinskog vijeća Pale,
 2. Problem snadbijevanja električnom energijom područja Općine Pale (DOPIS ELEKTRIPRIVREDE BOSINE I HERCEGOVINE),
 3. Tekuća pitanja.

Kolegije je usvojio predloženi dnevni red i odredio termin održavanje 29. redovne sjednice općinskog vijeća za dan 27.02.2023. godine (PONEDJELJAK) sa početkom u 12:00 sati.

 

D N E V N I     R E D

(PREUZMITE)

 1. Prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća,
 2. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 19. marta Dana reintegracije Prače,
 3. Prijedlog Rješenje o imenovanju Organizacijskog odbora povodom 1. Aprila, Dana pogibije Rasima Imširovića,
 4. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i službi Općine Pale za 2022. godinu,
 5. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica za 2022. godinu,
 6. Informacija o radu škole, uspjehu i vladanju učenika, pitanjima i inicijativama koje se nameću iz svakodnevne prakse za 2022-2023. godinu,
 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području mjesne nadležnosti policijske stanice Prača za 2022.godinu,
 8. Prijedlozi, sugestije, vijećnička pitanja, inicijative i odgovori:
 9. Problem snadbijevanja električnom energijom područja Općine Pale.

 Sjednica Općinskog vijeća će se održati u maloj sali za sastanke (zgrada Općine Pale FBiH, Himze Sablje br.33).

 NAPOMENA: Na osnovu člana. 7, stav 1 alineja b), Poslovnika Općinskog vijeća (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/22) svaki vijećnik može podnijeti nacrte i prijedloge propisa i akata iz nadležnosti Općinskog vijeća.  Prijedloge akata za predloženi dnevni red možete dostaviti najkasnije jedan (1) dan prije održavanja zakazane sjednice kako bi isti mogli biti proslijeđeni na dalje razmatranje.

 

Share